Υπηρεσίες

Το εδαφολογικό εργαστήριο των Αγροχημικών Κρήτης α.β.ε.ε. λειτουργεί από το 1998. Δημιουργήθηκε με τη βοήθεια και κατάρτιση του Τεχνολογικού Επιστημονικού Ιδρύματος Κρήτης, με στόχο να καλύψει τη βαθύτερη ανάγκη των πελατών της εταιρείας για καινοτόμες λύσεις και τεχνική υποστήριξη.

Συνέπεια αυτής της απαίτησης ήταν η επένδυση σε ύψιστης ποιότητας εργαστηριακό εξοπλισμό ακριβείας (φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης Varian, φασματοφωτόμετρο απλής-διπλής δέσμης Carry,συσκευή πέψης-απόσταξης Khendjal , ζυγοί ακριβείας, κτλ) καθώς και η τήρηση των πανεπιστημιακών προτύπων και μεθοδολογιών από το καταρτισμένο προσωπικό.

Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι οι αναλύσεις απόλυτης αξιοπιστίας που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα θρέψης των φυτών (μέσω αναλύσεων εδάφους, φυλλοδιαγνωστικής και νερού) καθώς και αντίστοιχα προσαρμοσμένες προτάσεις λίπανσης για την κάθε καλλιέργεια, ανάλογα με το στάδιο και τις ανάγκες του φυτού.

Σήμερα, οι ανάγκες αυξημένης και χαμηλότερου κόστους παραγωγής, οδηγούν ολοένα και περισσότερο τον Έλληνα παραγωγό, σε εξειδικευμένες προτάσεις λίπανσης και εξορθολογισμό της παραγωγής, που καλύπτονται απόλυτα από το επίπεδο του εδαφολογικού εργαστηρίου των Αγροχημικών Κρήτης.

Copyright © 2021 agrochemsofcrete. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.