Χουμικά

SUELO Humus

Το SUELO-Humus είναι ένα οργανικό βιολογικό προϊόν σε υγρή μορφή, υψηλής διαλυτότητας και προέρχεται από ενζυματική διάσπαση φυτικών υλών. Παρέχει στο έδαφος όλα τα πλεονεκτήματα ενός οργανικού εδαφοβελτιωτικού:

  • Αυξάνει την ικανότητα συγκράτησης των ιόντων
  • Παρέχει μακροστοιχεία (άζωτο, κάλιο, μαγνήσιο)
  • Διευκολύνει την ανάπτυξη των μικροοργανισμών του εδάφους
  • Αυξάνει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων
  • Έχει το πλεονέκτημα της εύκολης εφαρμογής του με όλα τα συστήματα άρδευσης

 Η σωστή χρήση του μας επιτρέπει την οικονομία στις δόσεις των ανόργανων λιπασμάτων καθώς διευκολύνει τη μεταφορά και την απορρόφησή τους από τις ρίζες των φυτών.

Μπορεί να εφαρμοστεί και διαφυλλικά βελτιώνοντας την καρποφορίας και την ποιότητα των καρπών.

Copyright © 2021 agrochemsofcrete. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.